datum

losplaats

afstand

reg

kategorie

duiven

plaats

coeff

4/06/17 Arras 100 km jo 403 134
18/06/17 Arras jo 391 120
25/06/17 Clermont 205 km jo 451 2 0,44%
3/07/17 Clermont jo 406 24 5,91%
8/07/17 Fontenay 331 km jo 378 3 0,79%
22/07/17 Blois 420 km lok jo 455 31
Blois prov jo 5334 278 5,21%
29/07/17 Blois 420 km lok jo 488 9 1,84%
Blois prov jo 6083 105 1,72%
6/08/17 Bourges 451 km lok jo 1145 341